Verotuksen maakohtainen raportointi - vaikutukset monikansallisiin konserneihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
64
Series
Description
Thesis advisor
Viitala, Tomi
Keywords
Verotus, BEPS 13, Verotuksen maakohtainen raportointi, Siirtohinnoitteludokumentaatio
Other note
Citation