Valaisimien ja laitteiden vaikutus liiketilojen sähkönkulutukseen kauppakeskuksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
48+9
Series
Abstract
Tilojen sähkönkulutukseen kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. Tästä on osoituksena erilaiset ohjeet, säädökset ja standardit, jotka vaikuttavat merkittävästi liiketilojen sähkösuunnitteluun ja sähkönkulutukseen. Näistä tärkeimmät ovat, LEED - sertifikaatti, SFS-EN standardit ja ST - kortit. Kauppakeskusten liiketilojen sähkönkulutuksessa valaistus on erittäin merkittävässä roolissa. Kauppakeskusten liiketiloissa on vuokralasia, jotka saavat valita miten sisustavat oman liikkeensä. He saavat myös valita valaistuksen ja muut sähkölaitteet. Tämän takia kaikki liiketilat ovat keskenään erilaisia. Led - teknologiaa käyttävät valaisimet ovat tulleet kohtuuhintaisiksi. Lisäksi käyttäjät ovat valmiita maksamaan led - valaisimista. Tässä diplomityössä käydään läpi liiketiloissa käytettyjä valaisinteknologiat ja niiden vaikutus liiketilojen sähkönkulutukseen. Lopuksi arvioidaan muutoksia, mitä on tapahtunut vuosien 2007 ja 2015 välillä. Tässä diplomityössä käydään läpi ja esitellään erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kauppakeskuksen liiketilojen valaistus- ja sähkötehon kulutusta, aluksi vuonna 2007 ja uudestaan vuonna 2015 ja tutkitaan muutoksia mitä on tapahtunut näiden vuosien välillä. Vuonna 2007 oli käytössä vain monimetalli- ja loistelamppuja käyttäviä valaisimia. Vuonna 2015 oli lisäksi led – valaisimia. Valaistus- ja huipputeho neliömetriä kohden laskivat merkittävästi mittausten välillä. Kuitenkin erilaisten liiketilojen välillä oli merkittäviä eroja. Tulosten suurin yllätys oli, että samantyyppisten liiketilojentuloksissa oli merkittäviä eroja erityisesti valaistuksen tehonkulutuksessa. Ravintoloissa ja kahviloissa valaistus ei vaikuta merkittävästi sähkön huipputehoon ja toisin kuin esimerkiksi vaatekaupoissa valaistus vaikuttaa erittäin paljon huipputehoon.

Power consumption in stores is getting more attention nowadays. There are different standards, regulations and other instructions which affect remarkably the electrical consumption and the electrical design of stores. The most important ones inFinland are: LEED - Certificate, SFS - EN standards and ST - cards. In stores that are located in shopping centres luminaries play a remarkable role in electrical consumption. Shopping centres rent available stores to the leaseholders, who may decorate their stores themselves. Leaseholders may also choose luminaries and other electrical equipment they wish to use. Therefore all the stores are a bit different. Led - luminaries are becoming more cost effective compared to the older technologies. Besides this, users are willing to pay extra for this. In this thesis, I go through all the illumination types and their affect to the electrical consumption. In the end I study the changes between years 2007 and 2015. In this master thesis I go through and I will represent how much luminaries and other electrical equipment consume electricity in stores which are in an unnamed shopping centre in Helsinki region, first in year 2007 and again in year 2015 and I will represent the changes between those 8 years. In 2007 there were only metal-halide and fluorescent lamps. In 2015 there were also led - luminaries. Illumination and peak electrical power consumption decreased between the measurements. However, there were also some remarkable variations between different stores. Major surprise was that there were also a lot of variations between same types of stores. In cafes and restaurants the illumination does not really affect to the electrical consumption, but in clothing stores it does a lot.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Pakkanen, Kirsti
Keywords
valaistus, teho, kulutus, illumination, power, consumption
Citation