Science Fiction Prototypes as Design Outcome of Research

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Doctoral thesis (article-based)
Date
2015
Major/Subject
Teollinen muotoilu
Design
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
291
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 1/2015
Abstract
The dissertation portrays how experience design findings of emerging technology research may be harnessed for the construction of future-oriented science fiction short stories. As evidence the dissertation introduces four case studies and three reflecting science fiction publications. The case studies have investigated how to encourage people to employ Internet of Things technologies in a do-it-yourself fashion, by the means of design-oriented research. As a research-oriented design outcome the dissertation presents science fiction stories as reflecting experience design artefacts. The dissertation claims that the introduced artefacts have the potential to contribute more than plain science fiction stories or customary science fact outcomes, such as academic publications and proof-of-concept prototypes. The particularities of the presented science fiction prototypes relate to the manner by how they engage experience design findings profoundly to the process, and how they illustrate the aesthetic, positive experiences - the latter being recently remarked to be a quality severely neglected by the genre of science fiction.

Väitöskirjan eksplisiittisenä tutkimuskohteena on esineiden internetin käyttökokemukseen perustuva kehitystyö. Esineiden internet viittaa ilmiöön, jossa ympärillä olevat laitteet ja sensorit – lamput, kodinkoneet, valvonta-, kommunikaatio- ja medialaitteet; lämpö- ja kosteusmittarit, kehon sensorit sekä ajastimet – kytketään internetiin. Laitteiden ohjaukseen käytetään älykkäitä järjestelmiä, jotka vaihtelevissa määrin ohjaavat itse itseään tai niitä ohjataan käyttäjien taholta. Aihetta tarkastellaan väitöskirjan tutkimuksissa ihmisten itsensä luomista ns. tee-se-itse-, koti- ja vapaa-aikaan sijoittuvista teknologisista ekologioista käsin. Väitöskirjan empiirisiä tutkimuskohteita ovat älykäs vanhusten hoivaympäristö, kehitysvammaisille ja ikääntyville suunnattu musiikkiterapia- ja virikeympäristö, sekä harrastelijasuunnittelijoille tarkoitettu lisättyä todellisuutta hyödyntävä sisustussuunnittelupalvelu. Väitöskirjan artikkelimuotoiset tieteisfiktioprototyypit keskittyvät kuvaamaan tutkimuskohteina olleita teknologisia ekologioita sekä erityisesti niiden käyttökokemukseen liittyviä tutkimuslöydöksiä. Väitöskirjan tutkimusosuuden teoreettinen viitekehys on älykkäiden ympäristöjen ekologisessa suunnittelussa (ÄES), jonka mukaan uudet, älykkäät ekologiat rakentuvat vähitellen ja ihmisten itsensä toimesta. Ekologisen suunnittelun mukaisesti tutkimus toteutetaan yhdessä pienryhmien kanssa, luovia ja osallistavia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Väitöskirjan ensimmäisen osan tulokset kuvaavat kuinka ekologiaympäristöjä tutkitaan käytännössä ja kuinka tutkimus toteutetaan; kuinka valitaan käyttäjät ja menetelmät; miten tutkitaan käyttökokemusta ja kuinka rakennetaan prototyyppejä esineiden internet -teknologioita hyödyntäen. Prototyypeiksi voidaan kutsua myös väitöskirjan toisen osan tutkimusta reflektoivia tieteisfiktiotarinoita. Koska tutkimuskonteksteissa rakennetut prototyypit ovat usein teknologiavetoisia, ne usein jäävät vajavaisiksi ekologia- ja käyttökokemuskuvaustensa osalta. Tulevaisuuden käyttöympäristöihin sijoitettujen tieteisfiktiotarinoiden tavoitteena onkin siksi kuvata ensisijaisesti miltä esineiden internet näyttää ja tuntuu, sekä syventyä siihen mikä on tutkittujen teknologiaekologioiden syvempi merkitys ihmisille arjen käyttökokemuksena. Vaikka väitöskirjan tieteisfiktiotarinat perustuvat suurimmaksi osaksi tapaustutkimusten tuloksiin, niitä on täydennetty myös muilla – tieteellisillä, taiteellisilla ja filosofisilla – lähteillä. Siten väitöskirjan tieteisfiktiotarinat voidaan käsittää myös radikaaleiksi, rinnakkaisiksi ja uudenlaisiksi tutkimustuloksisiksi, muotoilulähtöisiksi artefakteiksi.
Description
Supervising professor
Hyysalo, Sampsa, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
Thesis advisor
Hyysalo, Sampsa, Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
Keywords
science fiction prototypes, experience design, prototyping, emerging technology research, human-computer interaction, design, tieteisfiktio, prototypointi, teknologiatutkimus, ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, käyttökokemus, muotoilu
Parts
  • Kymäläinen, T., Heinilä, J., Tuomisto, T., Plomp, J. and Urhemaa, T. 2012. Creating Scenes for intelligent Nursing Environment: Co-design and User Evaluations of a Home Control System. In: The 8th International Conference on Intelligent Environments (IE2012), June 2012, Guanajuato, Mexico, 87-94.
  • Kymäläinen, T. Something to Remember Me by – Constructing Social Media Service for Seniors, In: ACM Computers in Entertainment; ACM Publication (Forthcoming).
  • Kymäläinen, T. and Siltanen, S. 2013. Co-designing Novel Interior Design Service That Utilizes Augmented Reality: a Case Study. In: Cipolla-Ficarra, F.V. (ed). Advanced Research and Trends in New Technologies, Software, Human-Computer Interactions, and Communicability, IGI Global, Hershey, PA, 269-279.
  • Luhtala, M., Kymäläinen, T. and Plomp, J. 2011. Designing a music performance space for persons with intellectual learning disabilities. In: Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME), May 2011, Oslo, Norway, 429-432.
  • Kaasinen, E., Kymäläinen, T., Niemelä, M., Olsson, T., Kanerva, M. and Ikonen. V. 2012. A User-Centric View of Intelligent Environments: User Expectations, User Experience and User Role in Building Intelligent Environments. In: Computers, 2.1, 1-33.
  • Kymäläinen, T. 2013. IF Alice Arrives., THEN Wonderhome adapts. In: Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Environments, Cloud of Things, Athens, July 2013. IOS Press, Netherlands, 262-273.
  • Kymäläinen, T. 2013. Dreamnesting – Co-created future vision of an intelligent interior design experience. In: FUTURES, Special Issue: Exploring Future Business Visions by Using Creative Fictional Prototypes, vol. 50, 74-85.
  • Kymäläinen, T. 2011. Song of Iliad. In: Workshop Proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Environments, Nottingham, England, July 2011, IOS Press, Netherlands, 185-196.
Citation