Amiga ASCII -taide

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafinen suunnittelu
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tutkin Amiga ASCII -tekstitaidetta. Amiga ASCII on tekstitaiteen muoto, jossa Amiga-tietokoneen fontilla ladottujen kirjainmerkkien sommitelma muodostaa kaksiulotteisen esityksen eli kuvan. Amiga-skene tietokoneharrastajien alakulttuuri, joka oli suosiossa 1990-luvulla. Sen keskiössä on BBS-purkkien käyttöön tehdyt logot ja muut kuvalliset materiaalit sekä tekstitaidetta tekevien taiteilijoiden keskinäinen kilpailu kuvan tekemisen taituruudesta. Perehdyn Amiga ASCII -taiteen tekemiseen ja käytän sitä metodina kuvallisen ilmaisuni kehittämisessä. Määrittelen tekstitaiteen yhdeksi kuvataiteen tyylilajiksi, joka sisältää ASCII-taiteen ja sen ala-genret sekä kuvailen lyhyesti tekstitaiteen ja ASCII-taiteen historiaa ja sen ympärille liittyvää alakulttuurin muotoa. Keskityn opinnäytetyössäni erityisesti Amiga ASCII-tekstitaiteeseen ja teen kuvakokoelman omista kokeiluistani tällä kuvan tekemisen menetelmällä.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
tekstitaide, alakulttuuri, kuvittaminen, tietokone, Amiga, ASCII
Other note
Citation