Experimental design for a next generation residential gateway

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[20] + 90
Series
Abstract
Puolella eurooppalaisista kotitalouksista on laajakaistaliittymä. Yleensä käyttäjä kytkeytyy ulkoiseen verkkoon kotireitittimen avulla (residential gateway). Internet-yhteyden ja IP-perustaisten palveluiden kuten VoIP- ja IPTV-palveluiden lisäksi kotireititin muodostaa kotiverkon ytimen kodin verkkolaitteiden liittyessä siihen. Kotiverkkojen lukumäärän ja koon kasvun seurauksena kotiverkoissa voidaan tunnistaa kolme ongelmaa. Ensinnäkin kotiverkkojen hallinta on haastavaa kotiverkossa tuettavien verkkotekniikoiden ja laitteiden määrän kasvaessa. Toiseksi sisällönhallinta. on monimutkaistunut käyttäjien luodessa ja kuluttaessa yhä enemmän sisältöä. Kolmanneksi uudet verkkoperustaiset tekniikat kuten sähköisen terveydenhuollon ratkaisut (e-health) integroituvat usein heikosti olemassa olevien kotiverkkolaitteiden kanssa. Tässä diplomityössä edellä mainittuihin ongelmiin pyritään löytämään yhtenäinen ratkaisu kotireititintä apuna käyttäen. Työssä analysoidaan uudentyyppisen kotireitittimen vaatimuksia käyttämällä hyväksi joukkoa käyttötapauksia. Vaativuusanalyysin perusteella luodaan malli, joka sisältää seuraavat pääkomponentit. (i) Virtuaalisointitekniikkaan pohjautuva kotireititinarkkitehtuuri. (ii) Kotireititinperustainen mekanismi yhteisöverkostoiden pystyttämiseen kotiverkkojen välillä. (iii) Hajautettu tiedostojärjestelmä yhteisöverkkojen pystyttämiseksi ja parannetun sisällönhallinnan ja sisällön jakamisen mahdollistamiseksi. (iv) Mekanismeja joiden avulla vierailevat käyttäjät voivat hyödyntää muiden käyttäjien kotireitittimien resursseja. Työssä. toteutetaan em. ydintoimintoja laaditun mallin perusteella ja toteutuksen toimivuus verifioidaan käyttötapauksiin perustuvalla testauksella

Today over half of the European homes have a broadband Internet connection. Typically, this connection is enabled through a residential gateway device at the users' premises. In addition to facilitating triple play services, this gateway also forms the core of users' home networks by connecting their network-enabled devices. While the number and the size of such home networks keep on increasing, three major problems can be identified in current systems. First, home network management is getting increasingly complex, and a growing number of networking technologies and connected devices must be supported and managed. Second, content management has become difficult. Users are generating an increasing amount of content and this content is stored (and sometimes shared) in an almost anarchical manner across different home network devices as well as online. Third, new network-enabled services, such as e-health systems, are emerging, but are typically poorly integrated into existing home networks. There is a clear need for home networking solutions that address these problems. In this thesis, we adopt a gateway-centric approach to address these problems in a unified manner. We concretise the requirements for a next generation residential gateway by analysing a set of future home networking use cases. These requirements serve as input to our gateway system design. In summary, our design includes the following main components. (i) A residential gateway architecture based on virtualization. This enables new features and new ways to implement the other components of our design. (ii) A gateway-based mechanism to set up community networks between different home networks. (iii) A distributed file system to establish community networks and to enable improved content management and sharing. (iv) Mechanisms for visiting gateway users to utilize other users' gateway resources. We implement these core functionalities and develop a proof-of concept prototype. We successfully validate our prototype through use case driven testbed experiments. Finally, we believe that the insights gained from this study and the prototype implementations are important overall contributions that can be used in the future research to further explore the limitations and opportunities of this gateway-centric approach.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Lundgren, Henrik
Keywords
residential gatewaya, virtualization, peer-to-peer, kotireititin, virtualisointi, vertaisverkot
Other note
Citation