Minkälainen muotti kannustaisi kotipuutarhuria tekemään esikasvatusastiat itse?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
ARTS3015
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, minkälainen muotti kannustaisi kotipuutarhuria tekemään esikasvatusastioita itse ja siten vähentämään kaupasta ostettavien muovisten esikasvatusastioiden kulutusta. Markkinoilla on olemassa puinen taimipottimuotti, mutta tässä opinnäytteessä tehdyn havainnoinnin perusteella valtaosa puutarhaharrastajista ei hyödynnä kyseistä muottia ja suosituimmat esikasvatusastiat ovat muovisia. Tässä opinnäytteessä analysoidaan markkinoilta löytyvää pottimuottia ja tutkitaan, miten muottia kannattaisi kehittää, jotta useammat puutarhaharrastajat motivoituisivat tekemään esikasvatuksessa tarvittavia taimipotteja itse. Työn alussa syvennytään viime vuosien aikana kasvaneeseen puutarhainnostukseen, johon myös pandemia on osaltaan vaikuttanut. Lisäksi opinnäytteessä käsitellään puutarhanhoidon yhteyttä ympäristöön sekä kestävään ajatteluun. Produktion pohjana toimii pienimuotoinen havainnointi sekä tuoteanalyysi. Produktiossa ideoidaan kolme erilaista muottia ja nämä ideat esitellään kolmelle kotipuutarhurille. Tämän jälkeen toteutetaan valistunut arvaus siitä, mikä ideoista olisi mahdollisesti toimivin ja tämän pohjalta valmistetaan kaksi prototyyppiä. Näitä kahta prototyyppiä testataan muuttujataulukon avulla. Työn lopuksi arvioidaan testeissä syntyneitä johtopäätöksiä sekä reflektoidaan opinnäytetyön prosessia. Puusta valmistettu, lieriön muotoinen prototyyppi toimi testeissä paremmin kuin keraaminen, neliskulmainen prototyyppi. Molempien prototyyppien toiminta perustui muottiin puristamiseen. Testien onnistuneimmat tulokset saatiin puisen, lieriön muotoisen muotin avulla. Prototyypin avulla taimipottien tekeminen osoittautui hieman yksinkertaisemmaksi ja nopeammaksi, markkinoiden muottiin verrattuna. Puisen prototyypin avulla valmistetut taimipotit eivät kuitenkaan pysyneet kasassa yhtä hyvin kuin nykyisen muotin avulla valmistetut, vaikka molemmissa taimipottien materiaalina toimi sanomalehtipaperi. Kokonaisuudessaan työvaiheiden erot muottien välillä osoittautuivat hyvin pieniksi. Lisäksi prototyypin avulla valmistetut taimipotit olivat epäsiistejä. Tässä opinnäytetyössä ei saada aikaan muottia, joka merkittävällä tavalla kannus-taisi kotipuutarhuria tekemään taimipotit itse kaupasta ostettavien esikasvatusastioiden sijaan. Muottiin puristaminen osoittautui kuitenkin potentiaaliseksi ratkaisuksi, sillä sen käyttö oli lopulta helpompaa ja hieman nopeampaa verrattuna nykyiseen muottiin, mutta idea vaatii jatkokehitystä.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Salovaara, Antti
Keywords
muotti, kiertotalous, esikasvatus, puutarhanhoito, kylvö, kierrätys
Other note
Citation