Keskitetyn omistuksen yhteys osakkeiden likviditeettiin Helsingin Pörssin päälistalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Johtaminen, Osakemarkkinat, Osakkeet, Omistus, Keskitys, Likviditeetti, Sijoittajat
Other note
Citation