I'm fine - Taiteellinen tutkimus variaatioiden vedostamisesta ja kertomus surutyöstä taiteen tekemisen prosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
I’m fine on kaksiosainen taiteellinen tutkimus, joka sisältää kirjallisen ja taiteellisen osuuden. Tutkimuksen aiheena on puupiirrossarjan vedostaminen erilaisina variaatioina ja tästä syntyvä taiteellinen kokemus tekijälle. Tutkimuksen tavoitteena on syventää taiteellisen prosessin laatua etsimällä vedostamisesta uusia puolia. Tutkimuksen tuloksia ovat puupiirrosvedokset, jotka ovat variaatioita. Teokset ovat uniikkeja vedoksia ja samoilta laatoilta keskenään erivärisiksi vedostettuja sarjoja. Kirjallinen osuus on pohtiva ja taiteilijalle henkilökohtainen. Tutkimus on lisäksi kertomus ystävän poismenosta sekä koetusta surutyöstä. Ystävän poismeno oli äkillinen ja järkyttävä käänne, ja siitä muodostui tutkimuksen toinen aihe variaatioiden vedostamisen oheen. Taiteellinen prosessi ja surutyö ovat kulkeneet käsi kädessä lähes koko tutkimuksen ajan ja niillä on ollut merkittäviä vaikutuksia toisiinsa. Tutkimuksen aineistoa ovat eletty kokemus variaatioiden vedostamisen äärellä ja päiväkirjat, joihin kokemus on pyritty tallentamaan variaatioiden vedostamisen näkökulmasta. Tutkimuksen aineistoa on analysoitu laadullisesti hermeneuttis-fenomenologisesti. Tutkimuksen laadullisiksi tuloksiksi nousevat hiljaisen tiedon kehittyminen sekä taiteen teosta saatu henkinen hyvinvointi. Henkiseen hyvinvointiin liittyviä merkityksellisiä teemoja tutkimuksessa ovat kutsumuksen toteuttaminen, jännitys kokemuksen äärellä sekä surun käsittely.
Description
Supervisor
Kallo-Tavin, Mira
Thesis advisor
Suoniemi, Minna
Keywords
taiteellinen tutkimus, taidegrafiikka, puupiirros, variaatiot, surutyö, taidekasvatus
Other note
Citation