Management and diagnostics of enterprice service bus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 63
Series
Abstract
Enterprise Service Bus (ESB) has become a popular way to implement service oriented architecture. Management and diagnostics of an ESB are important matters when it comes to running an ESB solution in production. However, these topics have been somewhat neglected in ESB implementations and specifications. In this master's thesis the literature on the topics of management and diagnostics of an ESB solution is investigated and a solution for addressing these problems is designed, documented and mostly implemented for one ESB solution. On the topic of management of an ESB this thesis focuses on enabling remote management of the ESB, remote component configuration management and component life-cycle management. On the topic of diagnostics this thesis looks into different active and passive diagnostics measures and how these can be implemented on an ESB. As the result of the thesis, a solution is presented and compared to existing solutions found in the literature review.

Palveluväylä on kohonnut yhä suositummaksi tavaksi toteuttaa palvelukeskeinen arkkitehtuuri ja samalla vastata järjestelmäintegraatioiden haasteisiin. Tärkeä osa palveluväylän tuotantokäyttöä on väylän hallinnointi ja diagnostiikka. Tätä aihetta on kuitenkin osittain laiminlyöty palveluväylien toteutuksissa ja spesifikaatioissa. Tässä diplomityössä tarkastellaan palveluväylän hallinnointiin ja diagnostiikkaan liittyvää kirjallisuutta, sekä kehitetään ja dokumentoidaan ratkaisumalli, jonka avulla erään palveluväylätoteutuksen hallinnointi- ja diagnostiikkatarpeet ratkaistaan. Hallinnoinnin osalta etsitään ratkaisuja palveluväylän keskitettyyn hallinnointiin, komponenttien elinkaarien hallinnointiin sekä väylän ja komponenttien konfigurointiin. Diagnostiikan osalta työssä tarkastellaan erilaisia aktiivisen ja passiivisen diagnostiikan keinoja ja kuinka nämä voidaan toteuttaa palveluväylällä. Työn tuloksena löytyy ratkaisumalli, joka vastaa asetettuihin vaatimuksiin, ja jota työn lopussa verrataan kirjallisuudesta löytyneisiin malleihin.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
enterprise service bus, palveluväylä, management, hallinnointi, diagnostics, diagnostiikka, service oriented architecture, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, integration, järjestelmäintegraatio
Citation