Syvänmeren olosuhteiden vaikutus rakennemateriaalien korroosionkestävyyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
Mak-45
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 83
Series
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Thesis advisor
Saario, Timo
Keywords
Other note
Citation