10 Gigabit-capable Passive Optical Network Transmission Convergence kerroksen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
[12] + 106
Series
Abstract
Uusien laajakaistaisten tietoliikennepalvelujen ja kasvavan tiedonsiirtokapasiteetin tarpeen myötä kiinteiden liityntäverkkojen infrastruktuuri on muuttumassa sähköisestä optiseksi. Euroopan komission rahoittamassa Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access Network Architecture (SARDANA)-tutkimusprojektissa tutkitaan seuraavan sukupolven passiivisten optisten liityntäverkojen teknologioita. Projektin päätavoitteena on pienentää passiivisiin optisiin liityntäverkkoihin liittyviä kustannuksia. Tämä diplomityö käsittelee SARDANA-testiverkon standardoimattoman 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XGPON) Transmission Convergence (TC)-kerroksen suunnittelua ja ensimmäistä toteutusta optisessa verkkopäätteessä (ONU:ssa). TC-kerros toteuttaa Medium Access Control (MAC)-protokollan. SARDANA XGPON TC (SXGTC)-kerros perustuu standardoituun ITU-T G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) TC (GTC)-kerroksen [ITU08] tarjoamaan ratkaisuun mutta eroaa tästä yksityiskohdiltaan. Kaikki SXGTC-kerroksen oleelliset yksityiskohdat peilataan GTC-kerrokseen. Suunniteltu SXGTC-protokolla tukee maksimissaan 9.95328 Gbps:n symmetrisiä tiedonsiirtonopeuksia. SXGTC-protokolla on optimoitu käsittelemään dataa 8 tavun sanoissa. Ensimmäinen ONU SXGTC-kerroksen toteutus ohjelmoitavassa Field Programmable Gate Array (FPGA)-piirissä esitellään funktionaalisten lohkojen avulla. Tämän implementaation tiedonsiirtonopeus alasuunnassa on 9.95328 Gbps 98 %:n kaistatehokkuudella ja yläsuunnassa 2.48832 Gbps 94.5 %:n kaistatehokkuudella SARDANA-testiverkkokonfiguraation tapauksessa.

With the emergence of new broadband telecommunication services and constantly increasing bandwidth demand, fixed access network infrastructure is evolving from electrical to optical. The European Commission funded research project Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access Network Architecture (SARDANA) researches the next-generation passive optical access network technologies. The main goal of the project is to reduce expenses that are related to passive optical access networks. This master's thesis discusses the design of the non-standardized 10 Gigabit-capable Passive Optical Network (XGPON) Transmission Convergence (TC) layer and its first implementation version for Optical Network Unit (ONU) for the SARDANA test network. The SARDANA XGPON TC (SXGTC) layer implements the Medium Access Control (MAC) protocol. The SXGTC layer is based on the standardized solution offered by the ITU-T G.984.3 Gigabit-capable Passive Optical Network (GPON) TC (GTC) layer recommendation [ITU08] but differs from it in many details. All the SXGTC layer features are compared to those of the GTC layer. As a result, the SXGTC protocol is able to support operation on up to 9.95328 Gbps symmetrical transmission rates. The SXGTC layer is optimized for the 8-byte-word-based data processing. The first ONU SXGTC layer Field Programmable Gate Array (FPGA) implementation is presented in terms of functional blocks. The implementation supports operation on 9.95328 Gbps in the downstream offering 98 % bandwidth efficiency and on 2.48832 Gbps in the upstream offering 94.5 % bandwidth efficiency for the SARDANA test network configuration.
Description
Supervisor
Tirkkonen, Olav
Thesis advisor
Soila, Risto
Keywords
Gigabit-capable passive optical network, GPON, 10GPON, XGPON, Medium Access Control protocol, MAC, FPGA, access network, Gigabit-capable passive optical network, GPON, 10GPON, XGPON, Medium Access Control protokolla, MAC, FPGA, SARDANA, liityntäverkko
Other note
Citation