Uudelleenkäyttö ohjelmistotuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Description
Supervisor
Tiusanen, Mikko
Thesis advisor
Ollikainen, Pekka
Keywords
reuse, uudelleenkäyttö, software engineering, ohjelmistotuotanto, domain modeling, sovellusalueen mallinnus, object oriented modeling, oliopohjainen mallinnus
Other note
Citation