Viiden työn yhdistelmäpuutyökone ammattikouluja varten. Laadittava työpiirustukset, valmistussuunnitelma ja kustannuslaskelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
23 s. + liitt. 64
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation