Yleiskaavoituksen ongelmat ja kehitystarpeet laatujärjestelmän laatimisen näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1995
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Myhrberg, Olavi
Keywords
Other note
Citation