Kaasuräjähdysmallien vertailu ja käyttö suuronnettomuuksien seurausanalyysissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-21
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
73 + 41
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Jukka
Thesis advisor
Hasanen, Antti
Keywords
kaasupilven räjähdys, vapour cloud explosion, BLEVE, ylipaine, congestion assessment method, overpressure
Other note
Citation