Tukin pyöritysmittareiden optimaalinen hyödyntäminen maksimaallisen saannon takaamiseksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-15
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
This master’s thesis was a part of the master studies in Aalto University. This study focused on log turner instruments and it was completed with help from UPM-Kymmene Oyj and Alholma Sawmill. These log turner instruments were supplied by Lisker Oy. The actual research topic was to verify the log rotation accuracy and how the Profi-TC affects the yield. The study was first conducted with a preliminary test and the actual test was completed after that. The study was conducted in two parts: line test and TC on/off. The line test studied how the actual turning process works and the TC on/off examined how useful the Profi-TC machine is and how it affects to the yield. For the line test, the ends of the logs were marked with a line, which made it possible to measure the rotation angle from the video footage. All the results are indexed. Comparing the preliminary test and the actual test showed that the rotation errors and dispersion decreased. Rotation errors decreased 0.13º (average) and dispersion decreased 0.07º (average). The study at Alholma showed that when the log turner instrument (Profi-TC) works properly, the yield is better than without it.

Diplomityö tehtiin osana puutekniikan diplomi-insinöörin opintoja ja tutkimukset tehtiin UPM-Kymmene Oyj:n sahalla Alholmassa Pietarsaaressa. Tutkimusaiheena oli tukin pyörityksen tarkkuuden tarkistaminen ja laitteiston (Profi-TC) vaikutuksen saantoon todentaminen. Tutkimuksessa tehtiin ensin esikoe, jonka jälkeen suoritettiin varsinainen koe. Tutkimus koostui kahdesta osasta, jossa tutkittiin mäntytukin pyöritystä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin viivatestillä Profi-TC:n toimivuutta ja pyöritystarkkuutta. Jälkimmäisessä testissä TC päällä/pois tutkittiin Profi-TC:n vaikutusta sahattavan tukin tilavuussaantoon. Viivatestissä tukin päähän merkittiin viiva, jonka avulla pyörityksen videokuvasta pystyttiin laskemaan todellinen pyörityskulma. TC päällä/pois testillä selvitettiin, miten Profi-TC vaikutta sivulautojen saantiin ja miten lautoja on lajitteluvaiheessa katkottu. Kaikki tulokset ovat indeksoituja, joten ne eivät ole todellisia. Sekä pyöritysvirheet että hajonnat pienenivät verrattaessa esikoetta ja koetta. Pyöritysvirheiden keskiarvojen itseisarvot pienenivät keskimäärin 0,13º ja hajonnat pienenivät keskimäärin 0,07º. TC päällä/pois testissä selvisi, että tämän hetkisellä Profi-TC:n tarkkuudella, Profi-TC:n rahallinen merkitys tuhatta valmista sahatavarakuutiota kohden on noin 5–70 €. Näin ollen teoreettisesti Alholman sahausmäärillä Profi-TC:n (laitteen tämän hetkisellä tarkkuudella) merkitys on noin 1100–15500 € vuodessa.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Linkosalmi, Lauri
Ruohonen, Heikki
Keywords
tukin pyöritys, sahauksen optimointi, sahaus, saanto, log rotation, sawing, yield, rotation accuracy
Other note
Citation