Noise injection radiometer test specifications and requirement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2002
Major/Subject
Space Technology
Avaruustekniikka
Mcode
S-92
Degree programme
Language
en
Pages
104
Series
Abstract
Tässä tekstissä esitetään MIRAS (Microwave Imaging Radiometer Using Aperture Synthesis) Demonstrator Pilot Project 2 -projektin täyspolarimetrisen kohinainjektioradiometrin (NIR) testisuunnitelma. Täydelliseen radiometriseen testaukseen vaadittavat mittaukset kuvataan yksityiskohtaisesti. Mittausjärjestelyt analysoidaan niin, että tarvittavat ominaisuudet voidaan ratkaista suoraviivaisesti mittaustuloksia soveltamalla. Mittausten ja analyysin epävarmuudet selvitetään perusteellisesti.

The test plan of a fully polarimetric noise injection radiometer (NIR) of MIRAS (Microwave Imaging Radiometer Using Aperture Synthesis) Demonstrator Pilot Project 2 is presented. Measurements required for extensive radiometric testing are described in detail. The analysis for solving the vital properties of the NIR is carried out to the point in which it can be applied to the measurement data in a straightforward manner. The uncertainties of the measurements and analysis are discussed thoroughly.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti; Prof.
Thesis advisor
Tauriainen, Simo;
Rautiainen, Kimmo;
Keywords
noise injection radiometer, remote sensing, polarimetric radiometry, Stokes parameters, kohinainjektioradiometri, kaukokartoitus, polarimetrinen radiometria, Stokesin parametrit
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007772