Using SPKI certificates for access control in Java 1.2

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 69
Series
Abstract
Javan uusi turva-arkkitehtuuri tukee hienojakoista pääsynvalvontaa. Java 1.2:ssa luokat allekirjoitetaan ja niiden pääsyoikeudet määritellään paikallisesti allekirjoittajan identiteetin ja latauspaikan perusteella. Aiempi kokemus on kuitenkin osoittanut, että paikalliset asetustiedostot eivät ole riittävän laajennettavia ratkaisuja maailmanlaajuista Internettiä ajatellen. Hallintaan on löydettävä parempi ratkaisu. Tässä diplomityössä esitellään Javan turvallisuusarkkitehtuuri ja ehdotetaan hajautettua, kykenevyyksiin (capability) perustuvaa turvapolitiikan hallintaa vaihtoehdoksi paikallisten asetustiedostojen käytölle. Kuvailen myös SPKI-sertifikaatit ja arvioin mahdollisuutta käyttää niitä Java-oikeuksien delegointiin luokille. Paikallisen hallinnan lisäksi nykyisessä Javan turvapolitiikassa on toinenkin ongelma: se on staattinen. Suojausalueiden (protection domain) ja sitä kautta luokkien oikeudet eivät kuvasta tarkistushetken tilannetta, vaan alueen luomishetkellä vallinnutta politiikkaa. Ehdotan turvapolitiikan muuttamista dynaamiseksi johtamalla oikeudet SPKI-sertifikaateista aina tarvittaessa. Työssä olen toteuttanut prototyypin suunnitellusta järjestelmästä. Prototyyppi pitää sisällään kaikki keskeiset osat, ja muodostaa toimivan kokonaisuuden. Lisäksi esittelen toteutusta koskevan suorituskyky- ja turvallisuusanalyysin tulokset. Johtopäätöksenä on, että SPKI-sertifikaatteja voidaan soveltaa Javan turvapolitiikan hallinnan hajauttamiseen. Prototyyppini on teoreettisesti tarkasteltuna turvallisempi ja skaalautuvampi kuin JDKn toteutus, ja sen suorituskyky on riittävä.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Nikander, Pekka
Keywords
access control, Java, authorization, SPKI, certificate, pääsynvalvonta, Java, sertifikaatti, SPKI, valtuutus
Citation