Numerisesti (NC) ohjattujen sorvien ja avarruskoneiden kannattavuusvertailu konventionaalisiin työstökoneisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 120 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Huhtamo, O.E.
Thesis advisor
Varis, T.
Keywords
Other note
Citation