Lahden - Jyväskylän reittiä varten ajateltuun matkustajahöyrylaivaan on tehtävä piirustukset. Laiva tulee kulkemaan yövuoroilla, jonka vuoksi matkustajille on varattava makuusijoja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1911
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76
Series
Description
Supervisor
Schwartzberg, Henrik
Keywords
Other note
Citation