On tutkittava, voidaanko viskoosia käyttää paperin liimaus- ja jalostusaineena ja millä tavoin tämä olisi teknillisesti toteutettavissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1944
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
76 s. + liitt. 76
Series
Description
Supervisor
Pellinen, Heikki
Keywords
Other note
Citation