Pintaviilun sorvaushalkeamien vaikutus vanerituotteiden pinnoitukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-03
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
68+11
Series
Abstract
Sorvaushalkeamien vaikutusta pinnoitetun vanerilevyn ominaisuuksiin tutkittiin Jyräystestillä, A1-testilla sekä COBB testillä. Tutkimuksissa havainnoitiin sorvaushalkeamien vaikutusta puun ja pinnoitteen rajapinnassa. Tutkimukset tehtiin sekä sileille betonointikäyttöön tarkoitetuille levyille, että kuviopintaisille lattiamateriaaleiksi tarkoitetuille levyille. Testi suoritettiin valmistamalla koelevyiksi levyjä joissa pintaviilu oli ladottu siten että sorvaushalkeamat asettuivat pinnoitetta vasten. Normaalitilanteessa sorvaushalkeamat ladotaan vanerilevyn runkoa vasten ja tiivis puoli viilusta asettuu pinnoitetta vasten. Testien perusteella havaittiin sileiden levyjen ominaisuuksien parantuneen kokeellisella menetelmällä. Erityisesti ns.ripling ominaisuuden selkeä vähentyminen kokeellisissa levyissä on huomattavaa. Toisaalta kuviopintaisissa lattialevyissä jyräyskesto heikkeni huomattavasti kokeellisella menetelmällä.

Effects of peeling checks were researched with rolling test, A1-test and COBB-test. During the tests the effects of peeling checks were researched in to the surface of the wood and coating. There were two types of researched products: With surface pattern, and without. Test was made by manufacturing boards where the surface veneer was assembled so that the peeling checks are against the coating. In normal situation the checks are against the core of plywood. The results told that the quality of non-patterned boards rose. This was mostly because of reduced “rippling” phenomena. In the other hand the rolling strength of patterned boards reduced, and this caused also the reduced quality.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Kunnas, Lauri
Kairi, Matti
Keywords
vaneri, sorvaushalkeama, pinnoitus, puulevyt, plywood, peeling check, coating, wood based panels
Other note
Citation