BeoCreate elements: A journey into the world of open-source audio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Hämäläinen
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
138 + 6
Series
Abstract
Raspberry Pi-compatible, open audio hardware and software is easily available, but is usually complicated to use and not as powerful compared to commercially available sound systems. Bang & Olufsen’s BeoCreate 4-Channel Amplifier is a Raspberry Pi-compatible audio amplifier board with comprehensive signal processing capabilities. It outclasses most of the other available hardware in performance and versatility. The project proposes ways to make this technology easy to use for designers and other individuals not well-versed in audio technology to build their own active loudspeakers. In other words, imagine how an open Bang & Olufsen sound system would look and feel. The author teams up with a fellow designer to create a functional, scalable and beautiful concept sound system. The background research takes the reader behind the scenes of a modern active loudspeaker, presenting some of its essential technologies. It also benchmarks other Raspberry Pi-compatible audio hardware and software, and how it was used by designers on an Aalto University course where custom loudspeakers were designed. In addition, it briefly takes a look at Bang & Olufsen design to better understand how to apply it in the project. The production phase is divided into hardware and software parts. For hardware, the work details the design of an enclosure for BeoCreate 4-Channel Amplifier, part of the sound system concept. The software part details the design and implementation of software for the loudspeaker, paired with a mobile application, that provides access to the powerful sound adjustments, both for the concept sound system and any other loudspeaker.

Raspberry Pi -yhteensopivia, avoimia äänilaitteita ja -ohjelmia on helposti saatavilla, mutta ne ovat yleensä hankalakäyttöisiä, eivätkä yhtä tehokkaita kuin kaupalliset, valmiit äänijärjestelmät. Bang & Olufsenin BeoCreate 4-Channel Amplifier on Raspberry Pi -yhteensopiva äänivahvistin, jossa on kattavat signaalinkäsittelyominaisuudet. Kortti on useimpia saman kategorian laitteita huomattavasti tehokkaampi ja monikäyttöisempi. Projektissa etsitään tapoja tehdä mainitusta teknologiasta helppokäyttöistä muotoilijoille ja muille, jotka haluavat rakentaa omia aktiivikaiuttimia, mutta tietävät rajallisesti äänitekniikasta. Tarkoitus on siis selvittää, miltä avoin Bang & Olufsen -äänijärjestelmä voisi näyttää ja tuntua. Tekijä luo yhdessä toisen suunnittelijan kanssa toimivan, skaalautuvan ja kauniin konseptiäänijärjestelmän. Taustatutkimus vie lukijan nykyaikaisen aktiivikaiuttimen kulisseihin, esitellen sen tärkeimpiä teknologioita. Se myös vertailee muita Raspberry Pi -yhteensopivia äänilaitteita ja -ohjelmia, ja kuinka niitä käytettiin Aalto-yliopiston kurssilla, jossa muotoilijat suunnittelivat itse kaiuttimia. Lisäksi tutustutaan lyhyesti Bang & Olufsenin muotoiluun, jotta ymmärrettäisiin paremmin, miten sitä tulisi soveltaa projektissa. Produktio-osuus on jaettu laitteistoon ja ohjelmistoon. Laiteosiossa suunnitellaan BeoCreate 4-Channel Amplifier -kortille kotelo, joka on osa äänijärjestelmäkonseptia. Ohjelmisto-osiossa suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmistoa kaiuttimeen, sekä sen pariksi mobiilisovellus. Se tarjoaa käyttöliittymän kattaville äänisäädöille sekä konseptijärjestelmän että minkä tahansa muun kaiuttimen kanssa.
Description
Supervisor
Miettinen, Eero
Thesis advisor
Thams, Christian
Clarke, Lyle
Keywords
audio, loudspeakers, open source, industrial design, user interfaces, software development, digital signal processing, Raspberry Pi
Other note
Citation