Testimittauksia ja kytkentäkokeiluja ohutkalvo-SQUIDillä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1983
Major/Subject
Materiaalifysiikka
Mcode
02.44
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Description
Supervisor
Krusius, Matti
Keywords
Other note
Citation