Development of antimicrobial products for mobíle phones and keyboards

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Biokemia ja mikrobiologia
Mcode
Kem-30
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 72 + [10]
Series
Abstract
The aim of this study was to elucidate if phenolic extracts from Finnish berries can be used in products for surface disinfecting and cleaning of products such as e.g. mobile phones and keyboards. In this work the antimicrobial properties of extracts from Finnish berries, mainly cloudberry were studied. The study was based on previous publications on berry phenolics and their antimicrobial properties as well as an experimental setup for the purpose of investigating the antimicrobial properties of selected Finnish berries. The results indicated that the phenolic extract of c10udberry possess good antimicrobial qualities against certain species of the bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. In test tubes the extract was effective in 0,5 % (w/v) saline dilutions and with surfactants a 0,05 % concentration was still effective. The tests also showed good results when applied on plastic and glass surfaces with a disposable wipe. The antimicrobial properties did not persist during storage, although the pH of the solution was found to be stable. In this study the product development process from a start-up point of view was also examined. Phenolic extract from c10udberry was found to have enough desired properties for a disinfectant and it is justified to continue with the product development. However issues as availability of the berry-material for commercial use and the effects of the supply on the final price of the product still needs to be carefully analysed.

Tämän työn tavoitteena oli selvittää suomalaisten marjojen fenoliuutteiden hyödyntämistä ja soveltuvuutta erilaisten pintojen puhdistukseen tarkoitetuissa desinfektioaineissa. Eräänä käyttökohteena voisivat olla puhelimet sekä näppäimistöt. Kokeissa on tutkittu suomalaisista marjoista eristettyjen uutteiden, pääasiassa lakkauutteen, antimikrobisia ominaisuuksia. Taustatiedoiksi koottiin tietoa marjoissa esiintyvistä fenoliyhdisteistä. Kokeissa todettiin että lakan fenoliuutteella on voimakas antimikrobinen vaikutus tiettyjä Staphylococcus aureus ja Escherichia coli bakteerikantoja vastaan. Lakkauute oli koeputkissa tehdyissä kokeissa bakterisidinen 0,5 % suolaliemilaimennoksessa ja lisäaineiden kanssa tehokas vielä 0,05 % konsentraatiossa. Kokeissa todettiin myös lakkauutteen vesilaimennoksen olevan tehokas sekä muovisella että lasisella pinnalla kun uutetta oli imeytetty kertakäyttöiseen pyyhkeeseen. Lakkauutteen antimikrobinen teho ei veteen liuotettuna säilynyt, mutta pH säilyi muuttumattomana säilytyksen aikana. Työssä pyrittiin myös tutustumaan tuotekehitykseen aloittelevan yrityksen näkökulmasta. Työn tuloksena voitiin todeta että lakan fenoliuutteella on tarpeeksi antimikrobisia ominaisuuksia ja tuotekehityksen jatkaminen pintojen puhdistukseen tarkoitettavaksi tuotteeksi on perusteltua. Lisätutkimuksia tarvitaan kuitenkin selvittämään esimerkiksi marjojen saatavuuden vaikutuksista tuotteen lopulliseen hintaan sekä tutkimuksia tehosta muita bakteerisukuja vastaan.
Description
Supervisor
Nordström, Katrina
Thesis advisor
Närhi, Marko
Keywords
cloudberry, lakka, phenolic extract, fenoliuute, antimicrobial, antimikrobinen, mobile phone, matkapuhelin, hygiene, hygienia, start-up
Citation