Maakaasu- ja öljykattiloiden muuttaminen puupellettien pölypoltolle - tekninen toteutus ja markkinatilanne Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-25
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
7 + 68
Series
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Laukkanen, Jouni
Keywords
puupelletti, pölypoltto, öljykattila, maakaasukattila, muuttaminen, wood pellets, powder combustion, oil boiler, natural gas boiler, conversion
Other note
Citation