Voidaanko karkeakuituisesta hiokkeesta tahi ns. tikkumassasta saada holanterijauhatuksella niin huvälaatuista hioketta, että sanomalehtipaperin lujuuskestävyys-ominaisuudet, joustavuus, kiilloitusmahdollisuus ja pysyvyys, vedenpoistaminen paperikoneella, opasiteetti sekä painatusnopeus eivät tällaisten kuitujen vaikutuksesta huonone

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1939
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
156
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation