Communication Media Choice in Globally Distributed Software Projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-12-08
Date
2017
Department
Tietotekniikan laitos
Department of Computer Science
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
122 + app. 68
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 213/2017
Abstract
The topic for this thesis is to study the communication media choice in globally distributed software projects. This thesis is based on both qualitative data collected from interviews of software professionals working in globally distributed software projects, as well as analysis of communication patterns in such projects. The approach is to evaluate perceived communication media choice and use to understand how communication media is chosen in globally distributed software projects, how the choice affects the projects and teams, and whether particularly good media choice could lead to better outcomes in distributed projects. This thesis will also analyse the communication media choice and use using media choice theories, most notably Media Synchronicity Theory, and assess if the findings are aligned with the predictions of the theory as well as previous research on the area. Main findings in this thesis includes the assessment of which communication media are most commonly used in globally distributed software projects, for which tasks, and by whom. The findings also highlight important organizational factors and individual preferences on communication media use, such as language skills and organizational role, which affect both preference to use a particular communication media as well as the satisfaction and efficiency in using the tool. Furthermore, the findings are brought into a larger context in discussion about the relationship between communication tool choice and project satisfaction and communication efficiency. This thesis aims to provide both practical advice for globally distributed software teams and theoretical guidelines for future research. The contribution for practitioners of this research is to organize and make visible all the factors affecting media choice, and by raising awareness of such factors, aim to improve the overall quality, satisfaction and performance of globally distributed software teams. For future research, this research contributes by both providing confirming evidence on some of the core propositions of Media Synchronicity Theory, as well as pointing out additional factors less pronounced in the current research.

Tämän väitöskirjan tutkimusaiheena on viestintävälineen valinta maailmanlaajuisesti hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa. Tutkimus pohjautuu sekä laadulliseen haastettelututkimukseen, jossa on haastateltu hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa toimivia ohjelmistoalan ammattilaisia, sekä hajautettujen projektien viestintävälineiden käytön analysointiin. Ongelmaa on lähestytty selvittämällä viestintävälineen valinnan ja käytön kokemuksia, sitä, miten viestintäväline hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa valitaan, miten valinta vaikuttaa projekteihin ja projektitiimeihin, sekä johtaako onnistunut viestintävälineen valinta parempiin lopputuloksiin hajautetuissa projekteissa. Väitöskirjassa tarkastellaan viestintävälineiden valintaa ja käyttöä tukeutuen viestintävälineen valintateorioihin, ennen kaikkea Media Synchronicity -teoriaan, ja arvioidaan onko tutkimustulokset linjassa teorian väittämien ja aiemman tutkimuksen kanssa. Väitöskirjatutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät selvitykseen siitä, mitä viestintävälineitä hajautetuissa ohjelmistoprojekteissa on käytössä, mihin tehtäviin niiden käyttö liittyy, ja ketkä näitä välineitä käyttävät. Tulokset osoittavat organisaation ja yksilötason piirteiden, kuten kielitaidon ja työroolin, vaikutuksen viestintävälineiden valintaan ja käyttöön. Lisäksi arvioidaan viesintävälineen valinnan yhteyttä työtyytyväisyyteen ja viestinnän tehokkuuteen. Tämän väitöskirjan tavoitteena on antaa sekä käytännön neuvoja hajautetuille ohjelmistoprojekteille että ohjata tulevaa tutkimusta aiheeseen liittyen. Hajautetuissa objelmistoprojekteissa työskenteleville tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan jäsenneltyä tietoa kaikista viestintävälineen valintaan liittyvistä seikoista, ja siten edistää hajautettujen projektien yleistä laatutasoa, työtyytyväisyyttä ja työn tuottavuutta. Jatkotutkimuksen kannalta tämän työn keskeistä antia on vahvistus Media Synchronicity -teorian keskeisten osa-alueiden väittämille sekä tunnistaa vielä puuttuvia osa-alueita teoriasta.
Description
Supervising professor
Lassenius, Casper, Assoc. Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
Thesis advisor
Paasivaara, Maria, Dr., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
Keywords
global software development, media choice, communication, software projects, hajautettu ohjelmistotuotanto, viestintävälineen valinta, viestintä, ohjelmistoprojektit
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Tuomas Niinimäki, Arttu Piri and Casper Lassenius. Factors Affecting Audio and Text-based Communication Media Choice in Global Software Development Projects. In Fourth IEEE International Conference on Global Software Engineering, Limerick, Ireland, pp. 153–162, August 2009.
  DOI: 10.1109/ICGSE.2009.23 View at publisher
 • [Publication 2]: Tuomas Niinimäki, Arttu Piri, Casper Lassenius and Maria Paasivaara. Reflecting the Choice and Usage of Communication Tools in GSD Projects with Media Synchronicity Theory. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, Volume 24, Issue 6, pp. 677-–692, October 2012.
  DOI: 10.1002/smr.566 View at publisher
 • [Publication 3]: Tuomas Jaanu, Maria Paasivaara and Casper Lassenius. Effects of Four Distances on Communication Processes in Global Software Projects. In Sixth International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, Lund, Sweden, pp. 231–234, September 2012.
  DOI: 10.1145/2372251.2372293 View at publisher
 • [Publication 4]: Tuomas Niinimäki and Casper Lassenius. Experiences of Instant Messaging in Global Software Development Projects: A Multiple Case Study. In Third IEEE International Conference on Global Software Engineering, Bangalore, India, pp. 55–64, August 2008.
  DOI: 10.1109/ICGSE.2008.27 View at publisher
 • [Publication 5]: Tuomas Niinimäki, Maria Paasivaara and Casper Lassenius. Near-Synchronicity and Distance: Instant Messaging as a Medium for Global Software Engineering. In Seventh IEEE International Conference on Global Software Engineering, Porto Alegre, Brazil, pp. 149–153, August 2012.
  DOI: 10.1109/ICGSE.2012.37 View at publisher
 • [Publication 6]: Tuomas Niinimäki. Face-to-face, Email and Instant Messaging in Distributed Agile Software Development Project. In International Workshop on Tool Support Development and Management in Distributed Software Projects, Helsinki, Finland, pp. 78–84, August 2011.
  DOI: 10.1109/ICGSE-W.2011.15 View at publisher
Citation