Bör göras ett projekt med konstruktions-ritningar och kostnadsförslag till omändring av en Bolinder-tork med 60 stds. torkningskapacitet per dygn till en modern tork av fläktsystem

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1933
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
79 s. + 14
Series
Description
Supervisor
Levón, Martti
Keywords
Other note
Citation