Lastuavien työstökeskusten elektroniikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Applied Electronics
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
87, [6]
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli selvittää nykyaikaisissa työstökeskuksissa ja sorveissa käytettävää elektroniikkaa sekä niiden ohjausta ja ohjelmointia. Tarkoituksena oli myös kartoittaa kyselytutkimuksen avulla eri valmistajien koneiden välisiä eroja sekä seikkoja, jotka vaikuttavat koneiden hankintaan. Työstökeskus on laite, jonka avulla erilaisista aihioista voidaan lastuavalla työstöllä poistaa materiaalia ja tehdä näin erimuotoisia kappaleita. Työstökeskuksen tärkeimmät sähköiset osat ovat karamoottori, pöytää liikuttavat servomoottorit sekä moottoreiden ohjauselektroniikka. Lisäksi työstökeskuksissa on oltava jonkinlainen ohjauspaneeli käyttöliittymällä, jotta laitetta voidaan käyttää. Numeerisesti ohjatut työstökeskukset ja sorvit toimivat nopeasti ja tarkasti ennalta tehdyn ohjelmakoodin mukaisesti. Ohjelmakoodia voidaan kirjoittaa joko suoraan käsin tai koodia voidaan luoda tietokoneohjelmien avulla, valmiiksi piirretyistä kuvista. Eri valmistajien koneissa on hieman erilaisia ratkaisuja käyttöliittymän ja ohjelmoinnin suhteen, mutta perusajatukseltaan kaikki koneet ovat hyvinkin samanlaisia. Tutkimuksessa keskityttiin lähinnä Haas-, Fanuc- sekä Mazak-merkkisiin työstökoneohjauksiin. Fanuc valmistaa myös pelkkiä ohjauksia, Haas sekä Mazak valmistavat koneita omilla ohjauksillaan eivätkä myy muille konevalmistajille ohjauksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Fanuc- ja Haas-merkkisten koneiden ohjaus on melko lähellä toisiaan. Näihin koneisiin käyvät ohjelmat sekä koneiden käyttäminen ovat tutkimuksen mukaan lähellä toisiaan. Mazak erottuu käyttöliittymällään kahdesta muusta jonkin verran.

The purpose of this thesis was to make a survey about electronics, control methods and programming of machining centers. Another goal was to find out differences between machining centers manufactured by Fanuc, Haas and Mazak. This was made by an inquiry. A machining center is a device which is used to make different kind of parts from different kind of materials for example metals or plastic. The machining center contains motors to drive the x-, y- and z-axis and to spin a spindle. Axis motors are often permanent magnet synchronous motors which are driven by a servo control system. The spindle motor is an asynchronous motor driven by a vector control unit. Those machines also need a control panel so they can be used. Numerical controlled machines are very accurate and fast. They are driven by code. The code can be made by hand or by special computer programs. Some machines also have kind of an intuitive programming system that is easy to use. This thesis is focused of Fanuc, Mazak and Haas type controls. Fanuc is manufacturing not only the machines but also controls for machines. Haas and Mazak manufacture machines with their own control system. As a conclusion of the inquiry we can see that Fanuc and Haas controls are pretty close together. Mazak is different than others. Fanuc and Haas programs are mainly made by computer and Mazak programs by Mazak's intuitive programming system.
Description
Supervisor
Eskelinen, Pekka; Prof.
Thesis advisor
Ranta, Kari; DI
Keywords
AC-servo, CNC, G-code, NC, machining center, vector control, AC-servo, CNC, G-koodi, NC, työstökeskus, vektoriohjaus
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012155