Stock Market Valuation of Tangible and Intangible Investments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
[15] + 65
Series
Abstract
Mergers and acquisitions are a common way for organizations to grow and diversify into new areas. Several studies have found that on average, acquisitions seem to result in negative or break-even returns for the acquirer. Meanwhile, individual acquisitions have been found to result in substantially large returns. This has continued to motivate studying the determinants of acquisition performance in more detail. This study looks at how prior partnerships with the target have affected the financial performance of the acquirer. Combining theories on transaction cost economics, organizational learning and real options theory, this study attempts to point out common aspects of partner acquisitions that contribute to determining the financial performance of the acquiring companies. These determinants are then tested with fixed effects panel regression models on a dataset centering around the acquisitions and alliances by selected Fortune Global 500 companies from the year 2000. The main results of the thesis are that: (1) the type of interdependence between the partnering companies greatly influences the extent of performance benefits gained from prior partnerships. Acquiring partnerships with reciprocal or sequential activities showed significant positive returns while acquiring partnerships which only pooled their outputs showed no such benefits, and (2) acquiring alliances with high interdependence and cultural differences showed even more beneficial effects, suggesting that prior partnerships can be especially useful in the context of cross-border acquisitions.

Yritysostot ja fuusiot ovat tavanomainen tapa saavuttaa kasvua ja hajauttaa toimintaa eri alueille. Useissa tutkimuksissa on todettu että keskimäärin yritysostot näyttävät vaikuttavan ostavan yrityksen tulokseen negatiivisesti tai tuottavan nollatulosta. Samanaikaisesti yksittäisten yritysostojen on havaittu johtavan huomattavan suurin tuottoihin. Tämä ilmiö on pitkään motivoinut tutkijoita selvittämään yritysostojen menestykseen vaikuttavia tekijöitä tarkemmin. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään kuinka aiemmat kumppanuussuhteet kohteen kanssa vaikuttavat ostavan yrityksen taloudelliseen kannattavuuteen. Yhdistelemällä muun muassa organisaation oppimisen, transaktiokustannusten sekä reaalioptioiden teorioita tämä tutkimus pyrkii nostamaan esiin kumppanuussuhteille yhteisiä tekijöitä jotka vaikuttavat merkittävästi ostavien yritysten kannattavuuteen yritysostotilanteessa. Näitä tekijöitä myös testataan tilastollisesti paneeliregressiomalleilla sekä tilastollisella datalla joka keskittyy valikoitujen vuoden 2000 Fortune Global 500 -yritysten muodostamiin kumppanuussuhteisiin ja yrityskauppoihin. Tutkimuksen merkittävimmät tulokset ovat: (1) kumppanuussuhteen välisen riippuvuuden tyyppi vaikuttaa olennaisesti saatujen hyötyjen laajuuteen. Kumppanuussuhteet, joissa toiminta oli vuorovaikutteista tai vuoroperäistä johtivat merkittäviin yrityskaupan jälkeisiin positiivisiin tuottoihin, kun taas kumppanuussuhteet joissa lopputulokset ainoastaan koottiin yhteen, eivät johtaneet vastaaviin merkittäviin etuihin. Näiden lisäksi (2) yrityskaupat joissa taustalla oli vuorovaikutteisen tai vuoroperäisen riippuvuuden kumppanuus sekä merkittäviä kulttuurieroja kumppaneitten välillä johtivat vielä edellisiä suurempiin etuihin. Tämän valossa aiempia kumppanuussuhteita voidaan pitää erityisen hyödyllisinä kansainvälisten yrityskauppojen yhteydessä.
Description
Supervisor
Keil, Thomas
Thesis advisor
Keil, Thomas
Keywords
partner buyouts, pre-acquisition alliances, real options theory, partner-specific learning, transaction cost economics
Other note
Citation