Oodi vedelle - Keravan keskusaltaan tarina

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Kandidaatintyö käsittelee Keravan keskuspuiston vesiaiheen ja siihen sijoitettujen taideteosten elinkaarta. Tutkielmassa käsitellään altaan ja taideteosten syntyyn vaikuttanutta Keravan kaupungin suunnittelua 1980-luvulta lähtien, taideteosten taustaa, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon vaiheita ja keskeisten toimijoiden kokemuksia. Työ perustuu suunnittelijoiden, taiteilijan ja kunnossapidosta vastanneiden henkilöiden haastatteluihin, suunnittelijoiden luonnoksiin, suunnitteludokumentteihin, kirjallisuuteen ja omaan pohdintaan. Opinnäytetyön tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten mittava vesiaihe taideteoksineen on saanut alkunsa ja miten allas sai arkkitehtoniset muotonsa? Miten suunnittelu on edennyt ja millaisia haasteita ylläpidossa on kohdattu valmistumisen jälkeen? Minkälaisia kokemuksia suunnittelijoilla ja ylläpitäjillä on prosessista? Mitkä ovat olleet altaan ja taideteosten syntymisen edellytyksiä ja millaisia haasteita suunnittelussa ja ylläpidossa on kohdattu? Suuri vesiaihe, jossa on kolmiosainen soiva taideteos, on tarvinnut syntyäkseen taidemyönteisen ilmapiirin, ja idea suuresta vesiaiheesta on kypsynyt kaupungin visioissa jo kauan ennen varsinaista suunnittelua. Suunnittelun onnistuminen on vaatinut sitoutuneen ja ammattitaitoisen työryhmän sekä runsaasti aikaa ja huolellisuutta. Taiteilija ja hankkeen projektipäällikkö ovat muodostaneet yhteistyöparin jo aikeisemmissa hankkeissa, ja luottamussuhde on auttanut suuren hankkeen suunnittelua. Taiteilija on suunnitellut ja rakentanut kaikki teoksensa tekniset rakenteet itse, mikä on helpottanut projektipäällikön työtä. Altaan huolellisesta suunnittelusta huolimatta kokonaisuuden kunnossapidossa on valmistumisen jälkeen ilmennyt joitain vaikeuksia. Valmistuneen altaan ja taideteosten ylläpito vaatii tilaajalta pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista jatkuvaan hoitoon ja tarvittavien korjausten tekemiseen. Tutkielmassa pohditaan myös kokonaistaideteoksen rajoja, taiteilijan valintaa, taiteilijan osaamisen rajoja, kokonaistaideteoksen tekijyyttä, työryhmän valikoitumista, hyvän yhteistyön edellytyksiä ja onnistumisen määrittelyä taiderakentamisessa sekä vettä hyödyntävän taideteoksen suunnittelun erityispiirteitä.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
taide rakennushankkeessa, suihkulähde, allas, Keravan keskuspuisto, elinkaaritutkimus, projektitutkimus, Antti Maasalo, Rauno Hänninen
Other note
Citation