Jäädytysmenetelmän käyttö Kluuvin ruhjeessa ja sen aiheuttamat muutokset maaperässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Pohjarakennus ja maamekaniikka
Mcode
07.50
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 134
Series
Description
Supervisor
Juhola, M.O.
Thesis advisor
Hartikainen, Jorma
Keywords
Other note
Citation