Yksityistalon suunnitelma Jyväskylään, Alvar Aallon pääkaupunkiin

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKoivisto, Elina
dc.contributor.authorAuvinen, Anssi
dc.contributor.departmentarkfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorSanaksenaho, Pirjo
dc.date.accessioned2022-06-26T15:01:42Z
dc.date.available2022-06-26T15:01:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractTämä opinnäytetyö on pääsääntöisesti suunnittelutyö, jonka tavoitteena oli laatia ehdotussuunnitelma Alvar Aalto-henkisestä yksityistalosta järvenrannalle Jyväskylään, epäviralliseen Alvar Aallon pääkaupunkiin. Taustatiedoiksi ja suunnittelulähtökohtien täydentämiseksi opinnäytetyössä tutkittiin Alvar Aallon yksityistalotuotantoa. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää Alvar Aallon yksityistalojen suunnittelusta ja suunnitelmista mahdollisimman paljon ja yrittää löytää ne asiat Aallon työtavoista ja töistä. Tutkimuksessa käytettiin seuraavia menetelmiä: kirjallisuus- ja tapaustutkimus. Tutkimuksen tapaustutkimuskohteet olivat Yksityistalo Aalto, Villa Mairea ja Villa Skeppet.Tutkimusosion jälkeen opinnäytetyössä käydään läpi suunnittelun lähtökohdat ja reunaehdot. Tähän osioon on koottu asiakkaan lähtökohdat suunnittelulle, tonttianalyysi, suunnittelun reunaehdot, henkilökohtaiset tavoitteet ja on kuvattu käytetty suunnitteluprosessi, joka edelsi ehdotussuun-nitelmaa. Opinnäytetyön suunnitelmaosiossa on kuvattu tarkemmin suunnitteluprosessi ja suunnitteluratkaisut, jotka johtivat ehdotussuunnitelmaan. Suunnitelmaosio sisältää suunnitelman konseptin, suunnittelu- ja rakenneratkaisujen läpi käymisen ja ehdotussuunnitelman piirustukset. Opinnäytetyö alkaa henkilökohtaisella pohdinnalla syistä, jotka johtivat arkkitehtiopintoihin vanhemmalla iällä ja Alvar Aallon tutkimiseen opinnäytetyössä. Opinnäytetyö päättyy yhteenvetoon mahdollisuuksista ja haasteista, joita insinööritaustainen keski-ikäinen vastavalmistunut arkkitehti kohtaa työelämässä. Johtopäätöksiin on koottu myös ajatuksia siitä, miten Alvar Aalto-henki voidaan välittää suunnitelmaan, mitkä asiat siinä ovat olennaisia ja miten siinä on opinnäytetyössä onnistuttu. Opinnäytetyön tutkimusosion tuloksena syntyi yhteenveto Alvar Aallon arkkitehtonisista periaatteista ja elementeistä. Suunnitteluosion tuloksena syntyi ehdotussuunnitelma yksityistalosta, jonka rakennustyöt alkoivat muutama kuukausi ehdotussuunnitelman valmistumisen jälkeen.fi
dc.description.abstractThis thesis is mainly a design work which was to draw up a preliminary design for an Alvar Aalto-inspired private house on the lake shore in Jyväskylä, the unofficial capital of Alvar Aalto’s architecture. Alvar Aalto’s private house production was studied in the thesis as background information and to supplement the design starting points. The aim of the study was to understand as much as possible about the design and architecture of Alvar Aalto’s private houses and to try to identify them in Aalto’s works. The following methods were used in the study: literature and case study. The reference cases in the case study were Private house Aalto, Villa Mairea and Villa Skeppet. After the research section, the starting points and boundary conditions of the design are reviewed in the thesis. This section summarizes the client’s desires and needs for the design, plot analysis, boundary conditions and personal goals for the design. It also describes the design process that preceded the preliminary design. Design part of the thesis describes in more detail the design process and the design solutions that led to the preliminary design. The design part contains explanation of the design concept, review of design and structural solutions and preliminary design drawings. Thesis begins with a personal reflection on the reasons that led to the studies in architecture at an older age and to the investigations about Alvar Aalto in the thesis. At the end of the thesis is summarized the possibilities and challenges that a middle-aged recently graduated architect with an engineering background will faces in working life. In the conclusions of the thesis is also include the ideas on how the spirit of Alvar Aalto can be conveyed to a design, what is essential in it and how it has succeeded in this thesis. As a result of the research part of the thesis, a summary of Alvar Aalto ’s architectural principles and elements could be established. The design part’s result was a preliminary design of a private house which construction began a few months after the completion of the preliminary design.en
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/115357
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202206264198
dc.language.isofien
dc.programmeArkkitehtuurin maisteriohjelmafi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordAlvar Aaltofi
dc.subject.keywordyksityistalofi
dc.subject.keywordarkkitehtuurifi
dc.subject.keywordrakennussuunnittelufi
dc.subject.keywordsuunnitteluprosessifi
dc.subject.keywordehdotussuunnitelmafi
dc.titleYksityistalon suunnitelma Jyväskylään, Alvar Aallon pääkaupunkiinfi
dc.titlePrivate house design to Jyväskylä, the capital of Alvar Aalto’s architectureen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Auvinen_Anssi_2022.pdf
Size:
20.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format