Slope quarter in Kruunuvuori

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorKemell, Leena
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHuttunen, Hannu
dc.date.accessioned2020-12-28T10:43:00Z
dc.date.available2020-12-28T10:43:00Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThe theme of my thesis project is to design a residential area for Kruunuvuori of Kruunuvuorenranta. The Kruunuvuorenranta area is situated about three kilometres from the centre of Helsinki, as the crow flies. Kruunuvuorenranta is one of the most important sites for residential area construction in the 2010's in Helsinki. Landscape and orientation offer interesting starting points in the planning of Kruunuvuorenranta and a good opportunity to create a new Finnish urban structure. Kruunuvuorenranta will be both a marine residential area and an attractive recreational area and the number of residents in these areas will exceed 10, 000 in the 2020's. The planning area, Kruunuvuori, is a high cliff between two coves, Kaitalahti and Haakoninlahti. Rugged cliffs are the landscape's focal points. The area is divided into a residential area, services and administration, as well as a further residential area and recreation area, in the proposed local plan. The southern part of Kruunuvuori is the old Shell oil company operating area and the northern part is a culturally and historically remarkable, rich natural environment with old timber villas. The area has valuable natural sites that are protected under Finnish law as nature reserves. My goal, with the housing plan for Kruunuvuori, is to create an urban structure, where dense streetscapes and squares try to integrate into the environment. The site's characteristics have been taken as the starting point for the whole complex. In the written report of the Master's thesis I consider questions of housing design and urban planning from a designer's point of view. The report also presents more options from different viewpoints and describes the planning process and the history of the site. I have tried to find different interpretations for urban housing by joining together different building types. The employed building types range from blocks of flats to terraced and interlinked small houses. The strong feature of Kruunuvuori's city structure is the adaptation to the contours of the rocky terrain. The principal materials of the facades are brick and concrete. The colours found in the surroundings are reflected in the colour scheme of the buildings. Kruunuvuori's topography and varying elevations have inspired planned variations from the yards and the terraces. The differently executed mixed-use streets, the squares and the green parks offer meeting places for people. The plan "Slope Quarter in Kruunuvuori" gives one point of view for the question of what kind of urban homes and urban structure could exist in Kruunuvuori in the future. The total amount of construction is about 45 000 sqm, of which residential buildings account for about 36 500 sqm, common spaces about 1000 sqm, spaces for business and service about 4500 sqm and spaces for parking about 3000 sqm.en
dc.description.abstractDiplomityön aiheena on ollut suunnitella asuinalue Kruunuvuorenrannan Kruunuvuoreen, joka sijaitsee Laajasalon kaupunginosassa Helsingissä. Kruunuvuorenranta on yksi 2010-luvun tärkeimmistä asuntorakentamisen kohteista Helsingissä ja sen ainutlaatuisen ympäristön ansiosta se tarjoaa kiinnostavat lähtökohdat synnyttää uutta suomalaista kaupunkirakennetta. Kruunuvuorenrannan noin 10 000 asukkaan ja noin 800 työpaikan merellinen kaupunginosa valmistuu 2020-luvun puolivälissä. Suunnittelualue Kruunuvuori on korkea kallioalue merenlahtien Kaitalahden ja Haakoninlahden välissä. Jylhät kalliot ovat Kruunuvuorenselän suurmaiseman kiintopisteitä. Osayleiskaavaehdotuksessa Kruunuvuoren alue jakautuu asuntoalueeksi, palvelujen ja hallinnon sekä asuntoalueeksi ja virkistysalueeksi. Kruunuvuori on eteläosaltaan nykyistä Shellin toiminta-aluetta ja pohjoisosaltaan lähes luonnontilaista kallioista ja metsäistä kulttuurihistoriallisesti merkittävää vanhaa huvila-aluetta. Alueella on todettu arvokkaita luontokohteita, joita on osoitettu myös luonnonsuojelualueiksi. Suunnitelman "Kruunuvuoren rinnekorttelit" tavoitteena on ollut luoda kaupunkimaista elinympäristöä, jossa kaupungin peruselementit -tiiviit katulinjaukset ja aluetta kokoavat aukiot mukautuvat maastoon ja huomioivat maiseman suunnan. Suunnitelman kokonaisidea on lähtöisin paikan ominaispiirteistä. Kirjallinen osuus pohtii asumiseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä tuo esiin eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta. Lisäksi kirjallinen työ avaa suunnitelman prosessia, paikan lähtökohtia ja sen historiaa. Tässä työssä on etsitty tulkintoja asumiselle huomioiden niitä epäkohtia ja puutteita, mitä asuntorakentamista kohtaan on viime aikoina esitetty. Asumismuodoille on pyritty hakemaan erilaisia vaihtoehtoja ja välttämään asumisen voimakasta tyypittelyä, Alue muodostuu eri talotyyppiyhdistelmistä, joissa pientalotyyppiset rakennusmassat kasvavat tai liittyvät kerrostalotyyppisiin rakennusmassoihin maastoa mukaillen. Talotyypit sisältävät ominaisuuksia niin kerros- kuin pientalotyypeistäkin. Rakennusten julkisivujen päämateriaaleina ovat kivipinnat: muurattu ja rapattu tiili sekä betoni. Julkisivujen väritys on lähtöisin ympäristön värimaailmasta. Alueen olosuhteet ovat inspiroineet erityyppisten pihojen ja terassien variaatioihin, jotka muodostavat kaupunkirakenteeseen erilaisia välitiloja. Aukiot syntyvät kohtaamispaikoiksi alueen solmukohtiin ja puistot ovat hengittäviä pysähtymispaikkoja olemiselle, leikille ja viihtymiselle. Suunnitelman lopputulos on vastaus kysymykseen, minkälaista asumista, elinympäristöä ja kaupunkirakennetta Kruunuvuoreen voisi tulevaisuudessa rakentua. Suunnitelman kokonaiskerrosala on yhteensä noin 45 000 m2, josta asuntorakentamista on noin 36 500 k-m2, yhteistiloja asukkaiden käyttöön on noin 1000 k-m2 ja pääkatujen varsilla työ-, liike- ja toimitilaa on noin 4500 k-m2. Lisäksi autopaikkahalleja on noin 3000 k-m2.fi
dc.format.extent57
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100586
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859417
dc.language.isofien
dc.programme.majorArkkitehtuuri IIfi
dc.programme.mcodeA-52fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordhousing designen
dc.subject.keywordKruunuvuorenrantafi
dc.subject.keywordurban spaceen
dc.subject.keywordKruunuvuorifi
dc.subject.keywordasuntosuunnittelufi
dc.subject.keywordkaupunkitilafi
dc.titleSlope quarter in Kruunuvuorien
dc.titleKruunuvuoren rinnekorttelitfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi46080
local.aalto.openaccessno
Files