Sovittelu osana paikallisten ympäristökiistojen hallintaa - Maankäyttö ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia - TIIVISTELMÄ

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
34
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA, 10/2012
Abstract
Tämä julkaisu on erillinen tiivistelmä sähköisenä julkaisuna ilmestyneestä tutkimusraportista “Sovittelu osana paikallisten ympäristökiistojen hallintaa. Maankäyttö- ja ympäristökiistojen sovittelun kokeiluhankkeen (SOMARI) kokemuksia, tuloksia ja arviointia”. Aalto-yliopisto, maankäyttötieteiden laitos. (Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 9/2012, 153 s.). ISBN: 978-952-60-4685-3 (pdf). Raportin taustalla on Aalto-yliopiston toteuttama tutkimushanke (2010-2012), joka tarkasteli Suomen Sovittelufoorumi ry:n käynnistämiä ja toteuttamia ympäristösovittelun pilottikohteita. Sovittelupilotteja ja niiden tutkimusta rahoittivat Kunnallisalan kehittämissäätiö, ympäristöministeriö, Kuntaliitto, Turun kaupunki, Skanska, Rakennusteollisuus ry.
Description
Keywords
SSF, Suomen sovittelufoorumi, ympäristösovittelu, pilottihankkeet, ympäristölainsäädäntö, päätöksenteko, tapaus Saramäki, tapaus Ylöjärvi, tapaus Eerikinkatu
Other note
Citation