The traffic information system in the Helsinki area

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Tämän diplomityön aiheena on pääkaupunkiseudun liikennetietojärjestelmä. Työn tavoitteena oli luoda tietojärjestelmän esiselvitys, jonka pohjalta voidaan ko. liikennetietojärjestelmä rakentaa palvelemaan Uudenmaan tiepiirin pääkaupunkiseudun suunnitteluyksikön tarpeita. Liikennetietojärjestelmäkehityksen tarve on tullut esille yhä enenevässä määrin tarjolla olevan paikkatietoaineiston myötä. Liikennetietojärjestelmä on Intranet-pohjainen, joka sisältää pääkaupunkiseudun alueen päätieverkon ominaisuuksiin, liikenteeseen, liikenneonnettomuuksiin ja ympäröivään maankäyttöön liittyvää ominaisuustietoa. Liikennetietojärjestelmä kokoaa suunnittelussa tarvittavat paikkatietoaineistot, ja täten se toimii tietynlaisena tietiedon tietovarastona. Liikennetietojärjestelmän tietosisältö muodostuu pääosin tieverkkoon liittyvästä ominaisuustiedosta. Tämän tiedon esittämiseksi tarvitaan osoitejärjestelmä, jolla verkon ominaisuuksia on mahdollista esittää tieverkolla. Tähän tarkoitukseen soveltuu Tielaitoksen tierekisterin tieosoitejärjestelmä. Tätä osoitejärjestelmää voidaan käyttää tieverkon ominaisuuksien liittämiseen tieverkkoon, mikä vaatii paikkatieto-ohjelmalta dynaamisen segmentoinnin hallintaa.
Description
Supervisor
Artimo, Kirsi
Keywords
dynamic segmentation, dynaaminen segmentointi, geographical data, GIC, GIS, liikennetietojärjestelmä, Helsinki area, paikkatieto, road address system, pääkaupunkiseutu, traffic information system, tieosoitejärjestelmä
Citation