Miten ihminen kohtasi puun – tarinoita puista ja niihin liittyvästä mytologiasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Miten ihmiset ovat aikanaan kohdanneet puun? Tässä tutkielmassa käsitellään puiden esiintymistä Suomen kansanperinteessä. Puille on kerrottu salaisuuksia, niissä on uskottu asuvan haltioita ja niiden runkoihin kaiverrettu läheisten kuolinpäiviä. Tutkielmassa perehdytään esimerkiksi karsikkoperinteeseen, jossa puuhun tehtiin kaiverruksia kertomaan tärkeistä päivämääristä, kuten läheisen kuolemasta. Sen lisäksi tarkastellaan myös uhripuita, karhunkallohonkia sekä pyhiä puita ja lehtoja. Pyhien lehtojen yhteydessä käsitellään myös niiden hävittämistä, jota pyrittiin tekemään kristinuskon toimesta aina 1800-luvulle asti. Näiden konkreettisten ja osittain puissa yhä havaittavissa olevien esimerkkien lisäksi Suomen kansanperinteestä löytyy useita myyttisiä puukäsityksiä. Yksi niistä on maan, taivaan ja tuonelan yhdistävä Kalevalan iso tammi. Tutkielmassa käsitellään myös muinaismuistolain nojalla toteutuvaa jäljellä olevien karsikoiden ja uhripuiden suojelua. Muinaismuistolailla pystytään suojelemaan kuitenkin vain niitä puita, joiden pyhistä taustoista on säilynyt luotettavaa perimätietoa. Lopuksi pohditaan, miten puihin liittyvät uskomukset näkyvät nykypäivänä ja minkälaisia jälkiä tämän hetken puut jättävät tulevaisuuteen. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Lähteinä ovat toimineet useat vanhemmat teokset, kuten Kalevala, Mythologia Fennica sekä Maamme kirja. Tutkielman tukena ovat toimineet myös useat suomalaista mytologiaa käsittelevät kirjat. Työn kirjallista kokonaisuutta rikastuttavat lainaukset vanhoista runoista, sanonnoista sekä kirjoista. Kirjallisuuskatsauksen myötä kävi ilmi, miten laaja historia suomalaisilla perinteillä on pelkästään puihin liittyen. Suomalaisessa kansanperinteessä tärkeässä roolissa ovat ylipäätään olleet pyhät luonnonpaikat.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
kansanperinne, uhripuut, karsikot, pyhät puut, muinaismuistomerkit, pyhät luonnonpaikat
Other note
Citation