Korkeiden asuinrakennusten eri ilmanvaihtojärjestelmien elinkaarikustannukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-10-30
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
72 + 6
Series
Abstract
Pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa nopeasti ja uusia asuntoja sekä tontteja tarvittaisiin nykyistä nopeampaa tahtia. Tonttipulaa on yritetty helpottaa rakentamalla aikaisempaa korkeampia rakennuksia. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle on rakenteilla tai suunnitteilla kymmeniä yli 15-kerroksisia rakennuksia. Näissä rakennuksissa on monenlaisia ilmanjakoratkaisuja. Tässä työssä on tarkoituksena selvittää miten nämä ilmanjakotavat soveltuvat korkeaan rakentamiseen järjestelmien elinkaarikustannuksia vertailemalla. Elinkaarikustannukset koostuvat hankinta-, rakentamis-, käyttö- ja huoltokustannuksista. Hankinta- ja rakentamiskustannukset koostuvat tilavarausten ja ilmanvaihtolaitteiden aiheuttamista kustannuksista. Käyttökustannukset taas koostuvat sähkö- ja lämpöenergiankulutuksesta ja huoltokustannukset vuosittaisista sekä harvemmin tehtävistä huolloista. Kaikille tulevaisuudessa aiheutuville kustannuksille on nykyarvomenetelmällä arvioitu kustannus rahan nykyarvossa. Elinkaarikustannusten suuruus on varsin erilainen valmistuessaan myytäville asunnoille ja vuokrattaville asunnoille. Vuokrattaville asunnoille suurin vaikuttaja elinkaarikustannuksiin on tilavarauksissa menetetty vuokrattava pinta-ala. Suurille vuokra-asuntoja omistaville yhtiöille, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöille elinkaarikustannukset ovat paljon tärkeämmässä asemassa kuin myytäviä asuntoja valmistaville rakennusyhtiöille, jotka haluavat vain mahdollisimman suuren myyntituoton. Vuokrattaville asunnoille hyvin suunniteltu rakennus pienentää elinkaarikustannuksia vaikka rakentamiskustannukset olisivatkin paljon suuremmat. Myytäville asunnoille tärkein mittari on järjestelmien rakennusaikaiset kustannukset.

The population of the Helsinki region is increasing rapidly. The need for land to build new apartments is bigger than the supply. One strategy to meet these needs is to build ever higher. There are dozens of new high-rises under construction and on planning boards in the Helsinki region. These buildings consist of many different types of air distribution systems. In this thesis I will try to solve how suitable these systems are for high-rise buildings by estimating their life-cycle costs. The life-cycle costs of air distribution systems include acquisition costs, building costs, operating costs and maintenance costs. Acquisition and building costs consist of air shafts and ventilation rooms as well as the purchasing of air handling units. Operating costs include electricity and heat used by these units and maintenance costs consist of general maintenance as well as periodic maintenance. All future costs are discounted to present value. Rental apartments and buildings sold upon completion differ greatly in life-cycle costs. The largest factor in life-cycle costs of rental apartments is the rent lost due to the space needed for air shafts and ventilation rooms. Big lessors such as pension and insurance companies, are more concerned about the life-cycle costs of a building in comparison to construction companies that sell the apartments upon completion. In comparison to construction companies who only measure profit by construction costs, a well-designed building is a far more financially viable investment for lessors.
Description
Supervisor
Kosonen, Risto
Thesis advisor
Lamberg, Mirja
Keywords
ilmanvaihto, elinkaari, korkea rakentaminen, asuinkerrostalo, LVI
Other note
Citation