Erään spiroergometrialaitteiston signaalien käsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1975
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
50 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
Other note
Citation