e-Learning and Teaching Mathematical Models of Negotiation Analysis

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
Diplomityössä esitellään internetsivusto, joka sisältää sähköistä oppimateriaalia neuvotteluanalyysin matemaattisen mallintamisen kentältä, sekä sen käyttökokemuksia. Materiaali sisältää teoriaosan, joka esittelee aihealueen keskeisimmät käsitteet, ja vuorovaikutteisia osia, joiden avulla opiskelija voi tutustua ongelmakenttään käytäntölähtöisesti. Materiaali on luotu siten, että sitä voidaan käyttää yksistään riippumattomana johdantona neuvotteluanalyysin matemaattisiin malleihin tai siitä voidaan myös irroittaa pienempiä osakokonaisuuksia käytettäväksi muilla kursseilla. Materiaali koostuu teoriaosista, esimerkkiongelmista ja harjoituksista. Lisäksi se sisältää yksinkertaisia monivalintatehtäviä, joiden avulla opiskelijat voivat tarkistaa osaamistaan itsenäisesti sekä videoita, jotka esittelevät harjoituksissa käytettävää Joint Gains-ohjelmistoa. Joint Gains on vuorovaikutteinen neuvotteluntukijärjestelmä, jolla voidaan ratkaista usean päätöksentekijän monen muuttujan päätösongelmia. Tarkastelukontekstissamme ohjelmaa käytetään vuorovaikutteisena aktiivisen oppimisen apuvälineenä. "Johdanto peliteoriaan ja neuvotteluihin" -opetuskokonaisuus koottiin materiaalista ja sen toimivuutta arvioitiin Suomen virtuaaliyliopiston matemaattisen mallinnuksen jatkokurssilla. Käyttökokemukset olivat lupaavia ja pääsääntöisesti hyvin positiivisia. Opiskelijat pitivät tätä tarjottua oppimiskonseptia käyttökelpoisena. Lisäksi he ilmoittivat olevansa halukkaita käyttämään vastaavanlaisia oppimismuotoja uudelleen myös tulevaisuudessa. Harjoitustehtävissään opiskelijat menestyivät hyvin ilman henkilökohtaista opastusta. Työn tuloksena valmistunut oppimateriaali on saatavilla internetissä osoitteessa http://www.negotiation.hut.fi/ ja Joint Gains osoitteessa http://www.jointgains.hut.fi/. Sivustot ovat vapaasti käytettävissä akateemiseen voittoa tavoittelemattomaan käyttöön, mikäli alkuperäiseen lähteeseen viitataan.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Ehtamo, Harri
Keywords
negotiation analysis, neuvotteluanalyysi, negotiation support, neuvottelun tukeminen, e-Learning, verkko-opetus, e-Democracy, demokratia, interaction, vuorovaikutteisuus
Citation