Numeerisesti ohjattujen sorvien ohjausjärjestelmien toiminnan ja luotettavuuden tarkastelu työturvallisuuden kannalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1978
Major/Subject
Digitaalitekniikka
Mcode
1.79
Degree programme
Language
fi
Pages
(5) + 62 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ojala, Leo
Thesis advisor
Huhtamo, O.E.
Pulkkis, Göran
Takala, Jukka
Keywords
Other note
Citation