Implications of corporate cash holdings and financial constraints on companies’ investment decisions

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Finance
Rahoitus
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
71
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on tutkia yrityksiä, joilla on ylisuuret käteisvarannot, ja etenkin näiden yritysten tekemiä investointipäätöksiä. Lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään kuinka yritysten investointipäätökset vaikuttavat niiden kannattavuuteen, kun yrityksellä on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta toimintaansa. Lähdeaineistona käytetään Yhdysvaltalaisten yritysten tekemiä yritysostoja vuosilta 1985-2010. Yrityskauppa-aineisto on haettu Securities Data Companyn (SDC) Platinum-tietokannasta, kun taas relevantti tilinpäätösdata on haettu Compustat-tietokannasta. Tulokset osoittavat, että riippuen ylisuurten käteisvarojen määritelmästä, yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat tekevät enemmän yritysostoja kuin verrokkiyrityksensä. Lisäksi tulokset osoittavat, että yritykset, joilla on ylisuuret käteisvarat, ja joilla on vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta tekevät yritysostoja, jotka parantavat niiden kannattavuutta.
Description
Keywords
yritysten käteisvarat, ylisuuret käteisvarat, yritysostot
Citation