Kulturkarnevalen - En visuell identitet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Grafisk design
Language
sv
Pages
44
Series
Abstract
I arbetet ”Kulturkarnevalen – En visuell identitet” behandlas brand, Kulturkarnevalen som koncept samt utvecklandet av evenemangets visuella identitet. I arbetet behandlas vad ett brand egentligen är, varför ett evenemang behöver en visuell identitet och varför det är relevant att satsa mycket pengar på det. Enligt Wally Olins (2014) tappar man fokus utan ett starkt brand, vilket syns hos kunden. Dessutom bör varje del av brandet höra ihop, allt från hur det ser ut till hur det kommunicerar eller beter sig. Därför är det viktigt att den visuella identiteten är noga genomtänkt och väl utförd. Projektets syfte var att skapa en visuell identitet åt Kulturkarnevalen 2014 och tillsammans med det grafiskt material som behövdes under årets gång. Kulturkarnevalen och dess historia går tillbaka till år 2003, då Mikael ”Gusse” Andersson startade verksamheten. Kulturkarnevalen är ett kulturevenemang för elever i grundskolans övre årskurser, gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor och svenska språkbadsklasser. Som bakgrundsarbete behandlas Kulturkarnevalens historia, evenemanget som koncept och dess utveckling genom åren. För att placera Kulturkarnevalen och dess identitet i ett sammanhang lyfts även några exempel på liknande evenemang fram. Arbetsprocessen är den största delen av detta arbete. I denna skriftliga version av arbetet beskrivs hur formgivningsarbetet genomförts från början till slut. Metoder som använts är främst ombrytning och illustrering i digital form. Arbetet beskriver hur logotypen togs fram samt hur arbetet med alla övriga delar av projektet utförts. De delar av arbetsprocessen som tas upp är logotyp, grafiska element, färger, fonter, nätsidan, affischer, broschyrer, kartor samt kringprodukter. Även för- och nackdelarna med den färdiga produkten behandlas. Målet med den visuella identiteten och projektet var att få en enhetlighet som tilltalar evenemangets unga målgrupp. Genom användandet av klara färger och tilltalande grafiska element som fångar målgruppens blick förverkligades detta mål. Slutprodukten togs väl emot av både kunden och evenemangets deltagare. Som slutsats kan konstateras att formgivningen av en visuell identitet kräver mycket mer än att rita en logotyp och bestämma lite färger. Det handlar om att formge en identitet som går att implementera i många olika sammanhang, och som alltid ska fungera lika bra.
Description
Supervisor
Karhumaa Arja; Rentola, Kai
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
visuell identitet, grafisk identitet, evenemang, logo, kulturkarnevalen
Other note
Citation