Vital yards, Development proposals for the yards of the apartment houses

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Vain viidesosa pääkaupunkiseudun kerrostaloasukkaista viettää aikaa pihallaan. Kerrostalot palvelevat nykyisin parhaiten lapsiperheitä jättäen muut käyttäjäryhmät huomioimatta. Asuntosuunnittelun viimeaikaiset kehityshankkeet ovat koskeneet lähinnä rakennusten sisätiloja. Myös kaavoitus on lähiaikoina keskittynyt kerrostaloalueilla ennemmin julkisten ulkotilojen suunnitteluun kuin pihojen parantamiseen. Moni kerrostaloasukas haaveilee pientalosta, eikä vähiten oman pihan takia. Tämän diplomityön tarkoitus oli etsiä ratkaisuja siihen, miten kerrostalopihoista saataisiin toimivampia ja haluttavampia ja miten asukkaat saataisiin viettämään aikaa pihoillaan. Työ on tehty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Mahdollisuuksien piha! - kerrostalopihojen suunnittelukilpailun pohjalta. Työ jakaantuu teoriaosuuteen ja suunnitelmaosuuteen. Teoriaosuudessa pohdin hyvän kerrostalopihan olemusta historialliselta kantilta, asukkaiden kommenttien sekä tutkimustiedon pohjalta. Hyvä piha on muunneltavissa asukkaiden tarpeiden mukaan ja heillä on myös mahdollisuus vaikuttaa pihan suunnitteluratkaisuihin. Hyvä piha palvelee kaikkia asukkaita jollain tasolla, vaikka taloyhtiössä asuisi eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Myös aikuiset viihtyvät hyvällä pihalla, siellä on mahdollista oleskella suojassa ilman liikoja katseita ja häiriöitä. Hyvässä pihassa sattuu kohtaamisia. Asukkaiden toiveet ovat yksinkertaisia: vehreys ja mahdollisuus grillaamiseen ovat kaksi ylitse muiden nousevaa toivetta. Löytämiäni hyvän kerrostalopihan ominaisuuksia olen hyödyntänyt pihasuunnitelmissa kolmelle pihalle tulevaan Kuninkaantammeen, Helsinkiin. Pihojen sydämen muodostavat piharakennukset, joiden ympärille muodostuu suojaisaa ja viihtyisää ulkotilaa. Rakennusten yhteyteen olen sijoittanut pihan kiinteät toiminnot, jotka palvelevat kaikkia asukasryhmiä. Näitä ovat suojaiset oleskelupaikat esimerkiksi saunojen ja ulkokeittiön yhteydessä, sekä verstas ulkotiloineen. Kahta ajatustani pihojen muunneltavista osista olen soveltanut eri tavoilla eri pihoille. Toinen ajatus koskee yhteisellä pihalla olevaa rajattua aluetta, jonka toiminnot asukkaat valitsevat ja jotka ovat muunneltavissa tarpeiden mukaan. Toinen muunneltavuuden periaate koskee asuntokohtaisia pihoja: tarkoitus on, että pihojen-rakenteita voisi kukin pihan haltija muunnella tarpeittensa mukaan. Lisäksi asuntokohtaisten pihojen edessä on alue, joka asukkaan on mahdollista vuokrata, mikäli hän haluaa suuremman pihan. Unelma omakotitalon pihasta vaihtuu uniikkiin, muokattavaan kerrostalopihaan.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Keywords
yard, kerrostalopiha, apartment house yard, piha, Kuninkaantammi, kerrostalo, Kuninkaantammi
Other note
Citation