Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.authorHuikko, Stiina
dc.contributor.departmentDepartment of Marketingen
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Economicsen
dc.date.accessioned2012-06-02T01:30:40Z
dc.date.available2012-06-02T01:30:40Z
dc.date.dateaccepted2012-02-16
dc.date.issued2012
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko yritys hyödyntää sosiaalista mediaa asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa. Tarkoituksena oli aikaisempaa tutkimusta ja empiiristä tietoa hyödyntämällä selvittää, mitkä ovat ne keinot, jolla uskollisuuteen voidaan vaikuttaa. Empiirinen osio koostui kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin Facebook-sivun vaikutusta sivun tykkääjien asiakasuskollisuuteen. Empiirisen osion tutkimusote oli kvantitatiivinen ja pohjautui suomalaisen elektroniikan jälleenmyyjän ja päivittäistavarakaupan Facebook-sivujen tykkääjiltä kerättyyn dataan. Tutkielman teoreettisessa osassa sosiaalisen median hyödyntämistä asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa lähestyttiin verkkoyhteisöjen tutkimukseen perustuvan viitekehysmallin kautta. Tutkimustulokset paljastivat, että Facebook-sivuun sitoutumisen ja asiakasuskollisuuden välillä on selvä yhteys. Tuloksista selvisi myös, että Facebook-sivun toimintaan osallistumisella on myös jonkin verran yhteyttä yhteisöön sitoutumiseen sekä asiakasuskollisuuteen. Myös osallistumisen palkitsemisella ja yhteisöön sitoutumisella sekä asiakasuskollisuudella löydettiin toisen aineiston kohdalla yhteys. Löydösten perusteella voidaan todeta, että Facebook-sivun avulla voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuteen ja erityisesti yhteisöön sitoutumisella ja osallistumisen määrällä on yhteys asiakasuskollisuuteen.fi
dc.ethesisid12808
dc.format.extent78
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3535
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201206031734
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorMarketingen
dc.programme.majorMarkkinointifi
dc.subject.heleconmarkkinointi
dc.subject.heleconmarketing
dc.subject.heleconasiakashallinta
dc.subject.heleconcustomer relationship management
dc.subject.heleconmedia
dc.subject.heleconmedia
dc.subject.heleconinternet
dc.subject.heleconinternet
dc.subject.heleconsosiaalinen media
dc.subject.heleconsocial media
dc.subject.heleconyhteisöt
dc.subject.heleconcommunities
dc.subject.keywordsosiaalinen media
dc.subject.keywordasiakasuskollisuus
dc.subject.keywordFacebook
dc.subject.keywordverkkoyhteisöt
dc.titleSosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes12808
local.aalto.openaccessno
Files