IPv6 Multicast in Hybrid Ad Hoc Networks - Address Allocation, Routing and Cooperation Enforcement

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLindqvist, Janne
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorYlä-Jääski, Antti
dc.date.accessioned2020-12-04T19:13:26Z
dc.date.available2020-12-04T19:13:26Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractAd hoc -verkot on tällä hetkellä suosittu tutkimusteema tietoliikenteessä. Ad hoc -verkot määritellään usein verkoiksi, joilla ei ole valmista rakennetta kuten kiinteitä tukiasemia. Sen sijaan hybridissä ad hoc -verkossa voi olla esimerkiksi kiinteä Internet-yhdyskäytävä. Hybridiverkossakin mobiililaitteet kykenevät automaattisesti valitsemaan asetuksensa ja reititys on mahdollista monen hypyn päähän. Diplomityössä tutkin reitittämistä, yhteistyöhön pakottamista ja dynaamisten monilähetysosoitteiden varaamista hybridi ad hoc -verkoissa. Suunnittelin uuden lähestymistavan täsmälähetysten reitittämiseen. Reititys tehdään laajennetulla mikromobiliteettikäytännöllä, joka muodostaa puumaisen reititysrakenteen. Työssä osoitan, kuinka mainitun käytännön avulla monilähetysten reititys helpottuu. Monilähetyksiä varten tarvitsee ylläpitää vain ryhmien jäsentietoa. Dynaamisten osoitteiden varausongelman ratkaisin yksinkertaisella ja tehokkaasti kaistanleveyttä hyödyntävällä käytännöllä. Kehitin myös käytännön yhteistyöhön pakottamiseen. Käytännön avulla yhdyskäytävä voi varmistaa monilähetysten levittämisen verkkoon. Kuvaan esimerkkitoteutukset osoitevarausten ja yhteistyöhön pakottamisen käytännöistä.fi
dc.format.extent11+65
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92443
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451278
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoliikenneohjelmistot ja -sovelluksetfi
dc.programme.mcodeT-109fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordad hoc networksen
dc.subject.keywordad hoc -verkotfi
dc.subject.keywordmulticasten
dc.subject.keywordmonilähetysfi
dc.subject.keywordaddress allocationen
dc.subject.keywordosoitteen varausfi
dc.subject.keywordroutingen
dc.subject.keywordreititysfi
dc.subject.keywordcooperation enforcementen
dc.subject.keywordyhteistyöhön pakottaminenfi
dc.subject.keywordIPv6en
dc.subject.keywordIPv6fi
dc.titleIPv6 Multicast in Hybrid Ad Hoc Networks - Address Allocation, Routing and Cooperation Enforcementen
dc.titleIPv6-monilähetys hybrideissä ad hoc verkoissa - osoitteen varaaminen, reititys ja yhteistyöhön pakottaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi28230
local.aalto.openaccessno
Files