IPv6 Multicast in Hybrid Ad Hoc Networks - Address Allocation, Routing and Cooperation Enforcement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
Mcode
T-109
Degree programme
Language
en
Pages
11+65
Series
Abstract
Ad hoc -verkot on tällä hetkellä suosittu tutkimusteema tietoliikenteessä. Ad hoc -verkot määritellään usein verkoiksi, joilla ei ole valmista rakennetta kuten kiinteitä tukiasemia. Sen sijaan hybridissä ad hoc -verkossa voi olla esimerkiksi kiinteä Internet-yhdyskäytävä. Hybridiverkossakin mobiililaitteet kykenevät automaattisesti valitsemaan asetuksensa ja reititys on mahdollista monen hypyn päähän. Diplomityössä tutkin reitittämistä, yhteistyöhön pakottamista ja dynaamisten monilähetysosoitteiden varaamista hybridi ad hoc -verkoissa. Suunnittelin uuden lähestymistavan täsmälähetysten reitittämiseen. Reititys tehdään laajennetulla mikromobiliteettikäytännöllä, joka muodostaa puumaisen reititysrakenteen. Työssä osoitan, kuinka mainitun käytännön avulla monilähetysten reititys helpottuu. Monilähetyksiä varten tarvitsee ylläpitää vain ryhmien jäsentietoa. Dynaamisten osoitteiden varausongelman ratkaisin yksinkertaisella ja tehokkaasti kaistanleveyttä hyödyntävällä käytännöllä. Kehitin myös käytännön yhteistyöhön pakottamiseen. Käytännön avulla yhdyskäytävä voi varmistaa monilähetysten levittämisen verkkoon. Kuvaan esimerkkitoteutukset osoitevarausten ja yhteistyöhön pakottamisen käytännöistä.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Keywords
ad hoc networks, ad hoc -verkot, multicast, monilähetys, address allocation, osoitteen varaus, routing, reititys, cooperation enforcement, yhteistyöhön pakottaminen, IPv6, IPv6
Other note
Citation