Projekt till spårvägsanläggning; en spårvägsanläggning skall projektera i Åbo under antagande, att den år 1922 uppgorda stadsplanen fullföljts och att stadens invånarantal uppgår till ca 150 000

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1927
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation