Suunniteltava armatuuritehtaan tehdasosastot, koneet ja muut välineet sekä määriteltävä tarpeellinen työväen luku, mestarit ja muu henkilökunta. Tehtaan vuosituotanto määriteltävä vuoden 1938 tullitilaston mukaan. Valmiste voidaan valita vesijohto-,höyry- tai lämpöjohtoarmatuureista yksi- tai useampi laatu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1945
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Other note
Citation